Adatkezelés
Szajlai Gumiszerviz

• Az új katatörvény legfontosabb részlete, hogy 2022.09.01-től
kizárólag a lakosságnak értékesítő,
főfoglalkozású egyéni vállalkozók lehetnek.
Cégeknek, jogi személyeknek már nem nyújthatunk szolgáltatást.
• Kérjük, hogy előre egyeztessen és foglaljon
időpontot, mivel a javítási, szerelési munkákat
kizárólag előre egyeztetett időpont alapján tudjuk vállalni.
• 50 km megtétele után a kerékcsavarok után húzása szükséges!
• Műhelyünkben ezt ingyenesen, soron kívűl elvégezzük!
• A gumiszelepek cseréjének szándékos elmulasztása...
• Nem szakszerű szerelésből származó, nyomatékkulcs hiánya, csavarok túlhúzása...
• Megrongálódott (kerékőr) csavarok, csavar anyák...
• Az emelési pontok korrodált, rosszul, vagy nem szakszerűen javított...
• Ezekből adódó bármilyen balesetért, anyagi kárért, semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni!

• A számlák elektronikusan kerülnek továbbításra.
• A weboldal https://szajlai.hu, SSl tanusítvánnyal rendelkezik, nem kezel és nem tárol adatokat.
• Minden adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.
• A nyitvatartási idő változhat.
• Az árváltozás jogát fenntartjuk © Copyright, Minden jog fenntartva.
• Az árak Forintban értendők, az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.
• Készpénzes, Bankkártyás Fizetésre is van lehetőség.

 • pointFacebook
 • userGoogle értékelések

 • Kapcsolódó rendeletek:
  2022. évi XIII. törvény „A kisadózó vállalkozók tételes adójáról”
  2011. évi CXII. törvény. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  1/1990 KHVM. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételei.
  17/1993 (VII. 1.) KHVM. Veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok.
  6/1990. (IV. 12.) KöHÉM. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételei.
  10/2016. (IV. 5.) NGM A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményei.
  2000. évi XXV. törvény. A kémiai biztonságról.
  (EU) 2016/679 rendelete. (GDPR)