Adatkezelés
Szajlai Gumiszerviz

Tisztelt Érdeklődő!

Kérjük, hogy előre egyeztessen és foglaljon időpontot,
mivel a javítási és szerelési munkákat ez alapján tudjuk vállalni.
A nyitvatartási idő változhat, a feltüntetett idősávok tájékoztató jellegűek.

Az új katatörvény legfontosabb részlete, hogy 2022.09.01-től
(2022. évi XIII. törvény „A kisadózó vállalkozók tételes adójáról”)
a lakosságnak értékesítő, főfoglalkozású egyéni vállalkozók lehetnek.

2023.10.01-től a Mohu Mol Zrt., illetve alvállalkozóinak az erre kijelölt telephelyén
(1131.Budapest Madridi u 7/B) vagy a forgalmazónak kell leadni, akik ingyenesen átveszik.

Kapcsolódó rendeletek:
2022. évi XIII. törvény „A kisadózó vállalkozók tételes adójáról”
2011. évi CXII. törvény. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
1/1990 KHVM. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételei.
17/1993 (VII. 1.) KHVM. Veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok.
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételei.
10/2016. (IV. 5.) NGM A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményei.
20/2006. (IV. 5.) KvVM hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
2000. évi XXV. törvény. A kémiai biztonságról.
(EU) 2016/679 rendelete. (GDPR)

Figyelemfelhívás:
50km megtétele után a kerékcsavarok után húzása szükséges!
Ezt ingyenesen és soron kívűl elvégezzük műhelyünkben.
Az öreg gumiszelepek cseréjének szándékos elmulasztása...
Nem szakszerű szerelésből származó...
(nyomatékkulcs hiánya, csavarok túlhúzása, megrongálódott kerékőr és csavar anyák,
az emelési pontok korrodált, vagy nem szakszerűen javítás...)
Ezekből adódó bármilyen balesetért, anyagi kárért, semmilyen felelősséget nem vállalunk!
A számlák elektronikusan kerülnek továbbításra.
A weboldal https://szajlai.hu, SSl tanusítvánnyal rendelkezik, nem kezel és nem tárol adatokat.
Minden adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

  • pointFacebook
  • userGoogle értékelések