Adatkezelés
szajlai gumiszerviz

A weboldal, nem kezel és nem tárol adatokat.
A számlák elektronikusan kerülnek továbbításra.
Minden adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

Kapcsolódó rendeletek:
2011. évi CXII. törvény. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
1/1990 KHVM. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételei.
17/1993 (VII. 1.) KHVM. Veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok.
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételei.
10/2016. (IV. 5.) NGM A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményei.
2000. évi XXV. törvény. A kémiai biztonságról.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)